• Het betreden van de evenementlocatie en het bijwonen van de geboden activiteiten is op eigen risico van de bezoeker.
 • De organisatie, eigenaar van de locatie of het personeel aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enig letsel, materiële en/of immateriële schade, die u als bezoeker/deelnemer mocht ondervinden; dit geldt ook voor verlies, beschadiging of diefstal van uw eigendommen.
 • Voor het veroorzaken van schade aan gebouwen of materiaal dan wel letsel kunt u door de organisatie aansprakelijk gesteld worden.
 • Bij overlast kunt u van de locatie worden verwijderd.
 • De minimumleeftijd met begeleiding is 8 jaar. De begeleider is verantwoordelijk voor de kind(eren) die worden meegebracht. De minimumleeftijd zonder begeleiding is 15 jaar.
 • Het is toegestaan om foto’s en video’s te maken.
 • Tijdens het evenement laat de organisatie beeld- en/of geluidsopnamen maken. Bij het betreden van de locatie gaat u er automatisch mee akkoord dat deze beelden gebruikt worden voor promotiedoeleinden.
 • Tassen, rugzakken en andere (kleine) persoonlijke eigendommen kunnen op eigen risico in bewaring worden gegeven aan de infobalie/garderobe bij de entree van de Nationale Staalbouwdag. Bij verlies, diefstal of schade is de organisatie hiervoor niet aansprakelijk.
 • Het is niet toegestaan om (soft)drugs te gebruiken of in bezit te hebben.
 • Het consumeren en aanbieden van alcoholische dranken is op 3 oktober (Nationale Staalbouwdag) toegestaan vanaf 15:30 uur. Vanaf 17:00 uur is, ter afsluiting van de Nationale Staalbouwdag, een plenaire borrel voor bezoekers en exposanten gepland.
 • Het is voor bezoekers onder de 18 jaar niet toegestaan alcohol te kopen en/of te consumeren.
 • Drink met mate.
 • Roken is alleen toegestaan in de open lucht en ten strengste verboden binnen.
 • Het beveiligingspersoneel ziet toe op naleving van bovenstaande huisregels. Indien u zich niet aan deze regels houdt, kunt u van van de locatie worden verwijderd.