Huisregels

Het feestterrein ‘De Wereld van Staal’ biedt op 3 oktober onderkomen aan de Nationale Staalbouwdag 2018. Op dit terrein gelden de volgende huisregels van Tata Steel:

 • Het betreden van de evenementlocatie en het bijwonen van de geboden activiteiten is op eigen risico van de bezoeker.
 • De organisatie (Tata Steel), eigenaar van de locatie of het personeel aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enig letsel, materiële en/of immateriële schade, die u als bezoeker mocht ondervinden, dit geldt ook voor verlies, beschadiging of diefstal van uw eigendommen.
 • Voor het veroorzaken van schade aan gebouwen of materiaal dan wel letsel kunt u door de organisatie aansprakelijk gesteld worden.
 • Bij overlast kunt u van het terrein worden verwijderd.
 • Entreekaarten zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
 • De minimumleeftijd met begeleiding is 8 jaar. De begeleider is verantwoordelijk voor de kind(eren) die worden meegebracht.
 • De minimumleeftijd zonder begeleiding is 15 jaar.
 • U kunt aan de ingang worden gefouilleerd.
 • Het is verplicht om legitimatie bij u te dragen.
 • Het is toegestaan om foto’s en video’s te maken op het festivalterrein.
 • Er worden tijdens het evenement beeld- en/of geluidsopnamegemaakt door de organisatie van Tata Steel. Bij het betreden van het terrein gaat u er automatisch mee akkoord dat deze beelden gebruikt mogen worden voor promotiedoeleinden.
 • Het is voor de bezoekers niet mogelijk om met eigen vervoer van en naar het festivalterrein te komen. Maak gebruik van het aan u beschikbaar gestelde vervoer.
 • Paraplu’s zijn verboden. Er zijn poncho’s beschikbaar mocht het regenen.
 • Het is niet toegestaan om grote tassen en rugzakken mee te nemen. Bij uitzondering kunnen op 3 oktober grote tassen en rugzakken in bewaring worden gegeven aan de infobalie/garderobe bij de entree van het Staaltheater.
 • Het is niet toegestaan om (soft)drugs te gebruiken of in bezit te hebben.
 • Het is niet toegestaan om eigen consumpties mee te nemen het terrein op.
 • Het consumeren en aanbieden van alcoholische dranken is op 3 oktober (Nationale Staalbouwdag) toegestaan vanaf 15:30 uur. Vanaf 17:00 uur is, ter afsluiting van de Nationale Staalbouwdag, een plenaire borrel voor bezoekers en exposanten gepland in het Staaltheater.
 • Het is voor bezoekers onder de 18 jaar niet toegestaan alcohol te kopen en/of te consumeren.
 • Drink met mate.
 • Roken is alleen toegestaan in de open lucht en ten strengste verboden in de tenten of onder de overkappingen.
 • Het beveiligingspersoneel ziet toe op naleving van bovenstaande huisregels. Indien u zich niet aan deze regels houdt, kunt u van het terrein worden verwijderd.