Programma Breakout Sessies

Dit jaar zijn er de volgende Breakout sessies:

  1. Breakout sessie voor Ontwerpers
  2. Breakout sessie voor Staalbouwers

Breakout sessie voor Ontwerpers (concept)

12.45 uur

Inloop

13.00 uur

Welkom bij de Best Green Steel Practices

  • Schets thema (Best Green Steel Practices).
  • Introductie programma, onderwerpen, sprekers.

13.10 uur

Tijdelijke rechtbank verhuisd

Na de komst van een permanente opvolger is de Tijdelijke Rechtbank Amsterdam geheel gedemonteerd en in Enschede opnieuw gemonteerd voor een ‘tweede leven’ als bedrijfsverzamelgebouw.

13.30 uur

Suurhoffbrug versterkt (met staal, lijm en bouten)

Als eerste brug in Nederland heeft de Suurhoffbrug in de A15 ten westen van Rotterdam, gebouwd in de jaren ’70, een levensduurverlenging ondergaan door stalen platen zowel gebout als gelijmd op het bestaande rijdek aan te brengen: een gecombineerde bevestigingsmethode waardoor de stalen platen niet kunnen schuiven of vervormen. En een licht-gewicht bevestigingsmethode die zich bij uitstek leent voor oudere licht-gewicht brugconstructies.

13.50 uur

Vrachtgebouw 18 verplaatst

Staalconstructie, verdiepingvloer, dak- en gevelmaterialen, liften, sprinklersysteem, plafonds, deuren, meubilair, verlichting…, alles wat herbruikbaar is, is hergebruikt bij de herbouw van Vrachtgebouw 18 op Schiphol. Ruim tien jaar heeft het vrachtgebouw aan de Kaagbaan van Schiphol gestaan. De veiligheid op die locatie was niet langer gegarandeerd. Daarop is de distributiehal met kantoren ontmanteld en vier kilometer verderop één-op-één teruggebouwd.

14.10 uur

NTA hergebruik ’tweedehands’ stalen constructie elementen

Bouwprojecten waarin ‘tweedehands’ stalen elementen op grotere schaal worden hergebruikt, ze zijn nog dun gezaaid in Nederland. Dat komt ook omdat het huidige systeem voor het bepalen van de kwaliteit van stalen constructie-elementen zich richt op níeuwe elementen. Wie het systeem hanteert voor mogelijk hergebruik van elementen, loopt tegen allerlei obstakels aan. Een Nationaal Technisch Afspraak, een nationaal normdocument als aanvulling op het bestaande systeem, kan deze barrières wegnemen. De NTA helpt bij de kwaliteitsbepaling van her te gebruiken elementen en bij het inpassen van de bepalingsprocedure in de vergunningverlening.

14.30 uur

AFAS Theater

Als onderdeel van het AFAS Experience Center is het AFAS-theater een belevenis op zich. Toneeltoren en podium met rollenzolder zijn ondergebracht in een reusachtige rechthoek. Een uitgebreid programma van theaterzaal met 850 stoelen, auditorium, subzalen, foyers en entree is vervat in een imposante tweedelige dome: een akoestische binnenkoepel van gebogen stalen liggers en een thermische buitenkoepel, 42 m in diameter, opgebouwd uit holle stalen buizen die per zestal in een fraaie knoop bijeenkomen.

14.50 uur

Round up

Breakout sessie voor Staalbouwers (concept)

Meer informatie volgt