Congres

Energiek • Duurzaam • Intelligent • STAAL

Programma

 

dinsdag 3 oktober 2023 • 11:00–17:00 • Theaterzaal (AFAS Theater, Leusden)

Presentatie:

Frank Maatje (directeur, Bouwen met Staal)

11:00 uur

Welkom op de Staalbouwdag 2023

Rob Stark (bestuursvoorzitter, Bouwen met Staal)

11:05 uur

Introductie programma Staalbouwdag 2023

Frank Maatje (directeur, Bouwen met Staal)

11:10 uur

U aangeboden door

One minute videopresentaties platinum sponsors Staalbouwdag 2023

11:15–12:00 uur

subthema • Energie(k) met Staal

Het opwekken van duurzame energie is de kinderschoenen ontgroeid. Zo is de winning van ‘groene’ elektriciteit via zonne-installaties (in het park of op het dak) en windturbines (op land of op zee) het afgelopen jaar weer met 20% gestegen. Momenteel komt al zo’n 40% van de totale elektriciteitsproductie voor Nederland uit ‘hernieuwbare bronnen’. Nu duurzame energie in zijn verschillende vormen op steeds grotere schaal beschikbaar komt, wordt het steeds meer mogelijk om de emissies van CO2 en andere milieuschadelijke broeikasgassen effectief terug te dringen én om ‘groen’, CO2-arm staal te fabriceren. Daartoe levert staal een cruciale tegenprestatie, als het logische materiaal voor de benodigde constructies voor de groene-energiewinning, onshore en offshore.

11:15 uur

Introductie subthema

Frank Maatje (directeur, Bouwen met Staal)

11:20 uur

Engineering en fabricage Thor Offshore Substation

Fedor van Veen (directeur, Iv-Offshore & Energy) en Hans Leerdam (commercieel directeur HSM Offshore Energy)

11:40 uur

Solarpaviljoen DDW

 

spreker binnenkort bekend (Reijrink Staalconstructie)

12:00–13:00 uur

Lunch (expo, Atrium)

13:00 uur

Oeuvre-lezing

George Henkens (voormalig directeur, Aronsohn raadgevende ingenieurs)

13:20 uur

StudentenSTAALprijs 2023

Presentatie inzendingen en nominaties en bekendmaking winnaars van de jaarlijkse prijs voor ‘gestaald’ afstudeerwerk aan TU’s, Academies van Bouwkunst en HBO’s.

Maurice Hermens (juryvoorzitter)

14:00–14:40 uur

subthema • In groene conditie

Het ‘project’ Bouwakkoord Staal is aan ‘t opschalen. Na de bekrachtiging van een breed gedragen convenant met ambities en afspraken en de lancering van een roadmap en praktische handelingsperspectieven voor het verduurzamen van het gebruik van staal in de bouw, is het Bouwakkoord Staal in de opschalingsfase beland. In deze fase zet een collectief van duurzame koplopers in verschillende disciplines van de (staal)bouw zich in voor de succesvolle implementatie van de handelingsperspectieven in de bouwpraktijk, het borgen van de gezamenlijke afspraken en het ontwikkelen van ándere aanbestedingsprocedures. Dat alles, om vóór het eerste ‘doeljaar’ 2030, vele belangrijke meters te hebben gemaakt in het ‘vergroenen’ van staal in de bouw. Om de collectieve aspiraties te vervullen kan het Bouwakkoord Staal óók rekenen op het onontbeerlijke draagvlak en de actieve support van de ‘grote’ staalproducenten in Europa. Daarnaast en ondertussen zijn de producenten zelf ook flink in touw om, aan de hand van eigen roadmaps en action reports en in lijn met het Bouwakkoord, hun staalfabricageprocessen per 2030 CO2-neutraal te hebben.

14:00  uur

Op weg naar de ketendoorbraak

Marten Klein (directielid Ingenieursbureau Amsterdam, koploper Bouwakkoord Staal)

14:20  uur

Groen staal in een schone omgeving

Tom Eussen (managing director IJmuiden en Downstream Europe / lid RvB, Tata Steel Nederland • koploper Bouwakkoord Staal)

14:40–15:00 uur

Pauze (expo, Atrium)

15:00  uur

Climate Action

Geert Bettens (construction engineer, ArcelorMittal Steligence • koploper Bouwakkoord Staal)

15:20  uur

HYBRIT


Jan Meier (sales director Benelux/Denemarken/Duitsland, SSAB • koploper Bouwakkoord Staal)

15:40–16:30 uur

subthema • AI Constructief

De toepassing van AI (Artificial Intelligence) bij ontwerp en uitvoering van bouwprojecten is bezig aan een opmars. AI gaat de bouwprofessional veel standaard, repetitief werk uit handen nemen, waardoor tijd en energie overblijft voor activiteiten waarin een bouwprofessional echt tot wasdom komt. Met AI zullen bestaande taken en werkzaamheden in de bouw mogelijk veranderen en werkmethoden wijzigen. Daartegenover staat een significante, bouwbrede verbetering van efficiency en kwaliteit van proces en product.

AI kan de bouwsector op uiteenlopende manieren en terreinen goede diensten bewijzen. Denk aan autonome graafmachines die locaties bouwrijp maken, drones die risico’s op bouwplaatsen in kaart brengen of projectmanagement-software die nauwkeurig budgetoverschrijdingen voorspelt.

Bij het constructief ontwerpen kunnen AI-engineeringsprogramma’s de bondgenoot zijn van de constructeur, zeker bij de meer complexe of veelomvattende ontwerpopgaven. Zo kunnen AI-engineeringstools in een relatief kort tijdsbestek de opzet en detaillering van de constructie analyseren, automatisch wijzigingen doorvoeren in het model of ontwerpvarianten of -oplossingen aandragen die beter voldoen aan de parameters. Bovendien leert de software van zichzelf, waardoor een variant of oplossing na elke iteratie wordt geoptimaliseerd.

15:40 uur

De toekomst met AI

Jeroen Coenders (CEO/CTO Packhunt)

 

16:00 uur

Bekendmaking winnaar Hackathon@Staalbouwdag 2023 AI

Vakjury Hackathon@Staalbouwdag 2023: Bob Soetekouw (GB Steel Group), Rob Torsing (ZJA Zwarts & Jansma Architecten) en Timo Harboe Zollner (Timo Harboe ApS).

16:20 uur

Keynote

AI: perspectives and benefits for the (steel)buildingindustry

Timo Harboe Zollner (computational design specialist and founder, Timo Harboe ApS, Kopenhagen)

16:40 uur

Afsluiting

Frank Maatje (directeur, Bouwen met Staal)

16:45 uur

U aangeboden door

One minute videopresentaties platinum sponsors Staalbouwdag 2023

16:50 uur

Netwerkborrel (expo, Atrium)

18.30 uur

Einde

—-
Organisatie:

—-
Foto’s (v.b.n.b. en v.l.n.r.): AFAS Theater (AFAS) • HSM Offshore & Energy • Ostwind 2 • Thor, Deense kust (HSM Offshore & Energy, Iv Offshore & Energy) • Solar Paviljoen, Eindhoven (V8 Architects) • Oosterdokseiland (met hoofdkantoor Booking.com), Amsterdam (UNStudio, Aronsohn raadgevende ingenieurs) • Stadhuis Almelo (Kraaijvanger•, Aronsohn raadgevende ingenieurs) • uitreiking StudentenSTAALprijs 2022, Staalbouwdag (Pieter Kers | Beeld.nu) • Fietsappel, Alphen aan den Rijn (Kuiper Compagnons, Bersselaar Constructie) • Aeres Hogeschool, Almere (BDG Architecten, Aannemingsmaatschappij Hegeman) • Renovatie winkelpanden Hoogstraat, Rotterdam (Rijnboutt, IMd) • Hackathon@Staalbouwdag 2022, Pieter Kers | Beeld.nu