Congres

dinsdag 15 oktober 2024 • 11:00–17:00  uur • Theaterzaal (AFAS Theater, Leusden)

VOORLOPIG PROGRAMMA:

11:00 uur

Welkom op de Staalbouwdag 2024

Rob Stark (bestuursvoorzitter, Bouwen met Staal)

11:05 uur

Introductie programma Staalbouwdag 2024

Frank Maatje (directeur, Bouwen met Staal)

11:10 uur

U aangeboden door

One minute videopresentaties platinum sponsors Staalbouwdag 2024

11:15–12:30 uur

subthema • Vernieuwing en Renovatie (V&R) bestaande (stalen) bruggen

De Nederlandse infra-sector staat voor de veelomvattende en complexe opgave om de landelijke infrastructuur optimaal af te stemmen op de moderne, steeds veranderende eisen en verwachtingen op het gebied van mobiliteit, duurzaamheid en klimaat. Belangrijk onderdeel van die opgave is de monitoring, beoordeling en upgrading, renovatie dan wel vervanging van een fors arsenaal voor- en naoorlogse verkeersbruggen en viaducten. Om die transitie te laten slagen, is een georganiseerde samenwerking binnen de gehele infraketen van cruciaal belang. Alleen dan kunnen projecten voorspoedig en voorspelbaar verlopen, worden ze financieel haalbaar en rendabel, en krijgen de noodzakelijke proces- en productinnovaties een reeële kans op praktische implementatie.

Zo’n ketenbrede samenwerking, waarbij de kennis en expertise van elke projectpartner wordt benut, vraagt om een vernieuwende benadering en methodiek van aanbesteding, ontwerp, uitvoering en beheer. Zoals de ‘Tweefasenaanpak’ van de Rijkswaterstaat bij bijvoorbeeld de renovatie van de IJsselbruggen over de A12 bij Arnhem. 

Themavoorzitter:

Benny Nieswaag (projectregisseur Rijkswaterstaat)

Gedetailleerd programma binnenkort bekend

12:00–13:00 uur

Lunch (expo, Atrium)

13:10 uur

Op weg naar betekenisvolle bruggen

Jaco Reusink (projectmanager en senior-adviseur, Ingenieursbureau Gemeentewerken Rotterdam)

 Na Walter Spangenberg (ABT, 2022) en George Henckens (Aronsohn, 2023) is ’t dit jaar de beurt aan Jaco Reusink (Ingenieursbureau Gemeente Rotterdam) om de Staalbouwdag-oeuvrelezing te verzorgen. Bruggen voor rail- en wegverkeer vormen de rode draad in de lange, gevarieerde loopbaan van Jaco Reusink. Als constructief ontwerper / adviseur heeft hij gewerkt aan iconische bruggen als de Erasmusbrug, Haringvlietbrug en de HSL-brug over het Hollandsch Diep. Daarnaast is hij actief als projectmanager, bedreven in kwaliteitscontrole, risicomanagement en schade-analyse én lid van verschillende onderzoeks- en normcommissies. Het leverde hem onlangs de Oeuvreprijs 2024 van VNconstructeurs op.

Tijdens zijn lezing ontvouwt Jaco zijn ontwerpfilosofie, inzichten en ervaringen aan de hand van referentieprojecten uit zijn portfolio. Maar hij kijkt vooral vooruit: wat gebeurt er nu al en wat is nog meer nodig om het Nederlandse verkeersbruggenlandschap toekomstbestendig te maken?

13:30 uur

StudentenSTAALprijs 2024

Presentatie inzendingen en genomineerden en bekendmaking winnaars van de jaarlijkse prijs voor gestaalde afstudeerprojecten TU’s, HBO’s en Academies van Bouwkunst.

Maurice Hermens (juryvoorzitter, Royal HaskoningDHV)

14:15–15:30 uur

subthema • Duurzaamheid

Duurzaamheid is een blijvend hoofdaandachtspunt voor opdrachtgevers, ontwerpers en bouwers (met staal) en daarom ook dit jaar weer een congresthema van de Staalbouwdag. U wordt bijgepraat over de actuele plannen en acties in het kader van het Bouwakkoord Staal en dan in het bijzonder, het onlangs gestarte ketendoorbraakproject ‘De ontwikkeling van een circulair ecosysteem voor staal in de bouw’. Via dit project zetten vertegenwoordigers uit alle disciplines van de Nederlandse (staal)bouw, ondersteund door de Rijksoverheid, vaart achter het effectueren van een circulaire staalbouweconomie waarin stalen bouwproducten zo lang en optimaal mogelijk worden gebruikt en hergebruikt.

Ook ‘Groeien met Groen Staal’ komt over de bühne. Binnen dit ‘nationaal programma’, mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Nationaal Groeifonds, werkt een consortium van ruim 30 bedrijven en organisaties aan de benodigde technologieën voor het omvormen van bestaande cycli van staal en staalproducten in Nederland tot gesloten, duurzame kringlopen.

Om de duurzaamheid van gebouwen én bouwprocessen een impuls te geven, gaat de rijksoverheid de eisen voor de materiaalgebonden MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) aanscherpen. Per 1-1-2025 worden de bestaande MPG-eisen voor nieuwbouw van woningen en kantoren verzwaard en MPG-eisen geïntroduceerd voor andere functies, zoals winkels, scholen en bedrijfshallen. Bovendien wordt de MPG-bepalingsmethode grondig herzien. Wat zijn de consequenties van deze wijzigingen voor een duurzaam gebouwontwerp en wat is de impact op bouwkosten en -volumes, nu en straks?

Themavoorzitter:

Cor van Dijken (themavoorzitter, directeur Stichting Building for Good en koploper Bouwakkoord Staal)

14:15  uur

Thema-introductie & Doorbraak naar een circulaire staalbouweconomie

Cor van Dijken

14:40  uur

(Door)Groeien met Groen Staal

Erik Vegter (managing director M2i)

15:00  uur

MPG: aanscherping, opbrengsten en consequenties

Jelger Arnoldussen (senior-onderzoek / lid MT / coördinator team duurzaamheid en circulariteit, EIB (Economisch Instituut voor de Bouw)

15:20  uur

Round-up

Cor van Dijken

15:30 uur

Hackathon@Staalbouwdag 2024

Bekendmaking winnaar jaarlijkse interactieve workshop voor young design-professionals.

15:45 uur

Nationale Staalprijs & Nationale Hergebruiksprijs 2024

Presentatie inzendingen en genomineerden en bekendmaking winnaars tweejaarlijkse prijzen voor Nederlandse staalbouwprojecten.

o.l.v. Thijs Asselbergs (juryvoorzitter; Thijs Asselbergs Architectuurcentrale, en voormalig hoogleraar Architectural Engineering, Faculteit Bouwkunde, TU Delft)

16:45 uur

Afsluiting

Frank Maatje (directeur, Bouwen met Staal)

16:50 uur

U aangeboden door

One minute videopresentaties platinum sponsors Staalbouwdag 2024

17:00 uur

Netwerkborrel (expo, Atrium)

18.00 uur

Einde

—-
Organisatie:

___
Foto’s (v.b.n.b. + v.l.n.r.): Staalbouwdag 2023, © Pieter Kers | Beeld.nu • renovatie IJsselbruggen A12, Duiven (Gld.), © Rijkswaterstaat • Van Brienenoordbruggen, Rotterdam, © Arup • Haringvlietbrug, © Rijkswaterstaat • HSL-brug Hollandsch Diep, Moerdijk, © Benthem Crouwel Architects • Uitreiking StudentenSTAALprijs – Staalbouwdag 2023, © Pieter Kers | Beeld.nu • herbestemming watertoren Utrecht, © Stijn Poelstra • hergebruik staalprofielen bedrijfsverzamelgebouw Nexteria, Deventer • demontage staalprofielen voor hergebruik parkeergarage Foodspot, Utrecht • Groeien met Groen Staal – programma-beeld • groen staal, © Holland Staal • onderwijs- en onderzoeksgebouw LAB 42, Amsterdam, © Benthem Crouwel Architects • Hackathon@Staalbouwdag 2023 en Nationale Staalprijs 2023, © Pieter Kers | Beeld.nu