Breakoutsessie Construeren

dinsdag 15 oktober 2024 • 13:30–15:00  uur • zaal Johannes Vermeer (AFAS Theater, Leusden)

thema • TC’s: platforms voor kennisontwikkeling

Voor verantwoorde, veilige én vernieuwende toepassingen van staal in de bouw en infrastructuur beschikt Bouwen met Staal (BmS) over een ‘netwerk’ van Technische Commissies waarin ervaren professionals zich inzetten voor het verrijken en verspreiden van kennis en inzichten.

De Technische Commissies zijn, onder auspiciën van de Kennis Commissie van BmS, actief in het initiëren en begeleiden van onderzoek, het beoordelen van onderzoeksresultaten óf ze doen zelf (verkennend) onderzoek. Daartoe is elke TC geformeerd uit vertegenwoordigers van alle relevante geledingen van de bouwkolom die hun expertise en ervaring inbrengen op een specifiek, belangrijk aspect of aandachtsgebied van het ontwerpen en bouwen met staal. Zo is er een TC voor Brandveiligheid van staalconstructies, ICT-toepassingen in de staalbouw, en Aardbevingsbestendig ontwerpen, maar ook voor Stabiliteit, Verbindingen en Staal-betonconstructies.

De resultaten van het (speur)werk van de TC’s zijn veelal voer voor een nieuwe of gewijzigde ontwerprichtlijn, een praktische ontwerptool, artikelen in het vakblad Bouwen met Staal, een website, een seminar of een andere kennisoverdrachtsactiviteit van Bouwen met Staal.

Ook de Staalbouwdag biedt deze ‘platforms voor kennisontwikkeling’ een podium. Tijdens de breakoutsessie presenteren leden van verschillende technische commissies de achtergronden, voortgang of uitkomsten van hun actuele activiteiten.

Sessievoorzitter:

Wouter Visser (voorzitter Kenniscommissie Bouwen met Staal, sector manager Iv)

VOORLOPIG PROGRAMMA:

13:30 Maak kennis

Wouter Visser (voorzitter Kenniscommissie Bouwen met Staal)

• Kenniscommissie (KC) en Technische Commissies (TC’s): schets ontstaansgeschiedenis • opzet en organisatie • doelen • betekenis voor wetenschap, onderwijs en praktijk • werkvelden • deelname-opties • pluspunten voor participanten.

13:45–14:30 Ter kennismaking

TC’s spreken zich uit over hun ambities, samenstelling en werkwijze, plannen en resultaten én de mogelijkheden om (ook) lid te worden.

14:30 TC’s en de toekomst

Enquête en dialoog met de sessie-deelnemers rond de koers van de TC’s voor de komende jaren. Wat zijn, wat u betreft, dé thema’s van de toekomst voor de TC’s? Hoe zouden ze dat kunnen aanpakken? En hoe kan ik daaraan meewerken?

15:00 Einde

Permanente Educatie – PE-punten Constructeursregister

Bij een bezoek aan de Staalbouwdag ontvangen Registerconstructeurs (RC), Registerontwerpers (RO) en Registertoetsers (RT) 1 KE-punt voor het Constructeursregister. Wanneer ze tevens deelnemen aan de Sessie construeren krijgen ze er 1 extra KE-punt bij. Meer info.

___
Organisatie:

___
Foto’s (v.b.n.b. + v.l.n.r.): breakout sessie construeren – Staalbouwdag 2023, © Pieter Kers • Lely Campus, fase 2, nieuwbouw productiehal en kantoor, Maassluis, Consort Architects, IMd Raadgevende Ingenieurs, © Dura Vermeer.