Congresprogramma Staalbouwdag (concept)

Thema: GREEN DEAL IN STEEL

12.45 uur

Inloop

12.45 uur

Welkom op de Staalbouwdag 2022

  • Thema Green Deal in Steel
  • Programma-onderdelen (congres, breakout sessie(s), expo, Hackathon)
  • Huishoudelijke mededelingen
  • Vermelding Partners en Platinum sponsors

13.15 uur

Bouwakkoord Staal

En nu opbouwen! De schakels van de Nederlandse staalbouwketen hebben hun krachten gebundeld voor het verder verduurzamen van staal in de bouw. Hun collectieve visie en ambities ligt vast in het Bouwakkoord Staal.

Afgelopen voorjaar is het Bouwakkoord Staal bekrachtigd door tal van bedrijven en organisaties in de staalbouwketen. Het convenant voorziet in ketenbrede ambities en afspraken voor de (noodzakelijke) verdere verduurzaming van het gebruik van staal in de bouw en infrastructuur. Nu is het tijd om de gedeelde groene voornemens om te zetten in groene daden, bij beroepsuitoefening, bedrijfsvoering en bouwprojecten. Hiervoor ligt een Roadmap met praktische handelingsperspectieven klaar.

13.30 uur

Op weg naar groen staal

Keynote lezing.

14.00 uur

Debat: Samen bouwen aan groen staal. De duurzame coalitie?

Reductie van CO2 (met tenminste 60% ten opzichte van 1990), verruiming van de inzet van hernieuwbare energie en energiebesparende maatregelen, vermindering van de milieu-impact van stoffen met risico’s voor mens en omgeving én meer en beter hergebruik van stalen objecten, componenten en materialen. De ambities van het Bouwakkoord Staal liegen er niet om. Alleen samen kunnen we die veelheid aan verstrekkende ambities efficiënt en tijdig (vóór 2030) tot realiteit promoveren. Kunnen we daartoe een multidisciplinaire duurzame coalitie vormen? Wat moet eenieder daarvoor doen? En wat kunnen we dan gezamenlijk bereiken?

14.25 uur

Roundup

14.30 uur

StudentenSTAALprijs 2022

Presentatie inzendingen en nominaties en bekendmaking winnaars van de jaarlijkse prijs voor ‘gestaald’ afstudeerwerk aan TU’s, Academies van Bouwkunst en HBO’s.

15.15 uur

Sustainable sculptures in steel

Keynote lezing.

15.45 uur

Hackathon 2022

Bekendmaking van de winnaar van de Hackathon.

16.00 uur

Nationale Staalprijs en Nationale Duurzaamheidsprijs Staal 2022

Presentatie inzendingen en nominaties en bekendmaking winnaars van de tweejaarlijkse prijs voor stalen bouwprojecten.

17.00 uur

Netwerken en borrel

18.30 uur

Einde