Congres

Onderstaand is het programma van 2022. Zodra het programma 2023 bekend is, dan werken wij deze pagina bij.

Green Deal in Steel

Programma

 

Theaterzaal (AFAS Theater)

Presentatie:

Frank Maatje (directeur, Bouwen met Staal)

13.00 uur

Welkom op de Staalbouwdag 2022

Schets thema ‘Green Deal in Steel’, introductie programma-onderdelen (congres, breakout sessie(s), expo, Hackathon, studentenprogramma), vermelding sponsors

Rob Stark (bestuursvoorzitter, Bouwen met Staal)

13.10 uur

En nu opschalen

De schakels van de Nederlandse staalbouwketen hebben hun krachten gebundeld voor het verder verduurzamen van staal in de bouw. Hun collectieve visie en ambities ligt vast in het Bouwakkoord Staal. Afgelopen voorjaar is het Bouwakkoord Staal bekrachtigd door tal van bedrijven en organisaties in de staalbouwketen. Het convenant voorziet in ketenbrede ambities en afspraken voor de (noodzakelijke) verdere verduurzaming van het gebruik van staal in de bouw en infrastructuur. Nu is het tijd om de gedeelde groene voornemens om te zetten in groene daden, bij beroepsuitoefening, bedrijfsvoering en bouwprojecten. Hiervoor ligt een Roadmap met praktische handelingsperspectieven klaar.

Jacqueline Cramer (voorzitter Bouwakkoord Staal)

13.30 uur

Op weg naar groen staal

Keynote • Nederlands’ grootste staalproducent zet alles op alles om de impact van de staalproductieprocessen op milieu en leefomgeving zo snel mogelijk, zo fors mogelijk te verminderen. Sinds 2019 voert Tata Steel Nederland daartoe de Roadmap Plus: een veelomvattend verbeterprogramma, ter waarde van zo’n 300 miljoen euro, met maatregelen tegen stof, geur, geluid en PAK-stoffen en vóór biodiversiteit. Actuele voorbeelden: de milieuinstallatie bij de koudbandwalserij voor afvang van PAK-stoffen en Direct Reduced Iron (DRI), een nieuwe technologie voor de productie van ijzer op basis van waterstof.

Kees Gerretse (Commercial Director BU IJmuiden, Tata Steel Nederland)

14.00 uur

Dialoog: Samen bouwen aan groen staal. De duurzame coalitie?

Reductie van CO2 (met tenminste 60% ten opzichte van 1990), verruiming van de inzet van hernieuwbare energie en energiebesparende maatregelen, vermindering van de milieu-impact van stoffen met risico’s voor mens en omgeving én meer en beter hergebruik van stalen objecten, componenten en materialen. De ambities van het Bouwakkoord Staal liegen er niet om. Alleen samen kunnen we die veelheid aan verstrekkende ambities efficiënt en tijdig (vóór 2030) tot realiteit promoveren. Kunnen we daartoe een multidisciplinaire duurzame coalitie vormen? Wat moet eenieder daarvoor doen? En wat kunnen we dan gezamenlijk bereiken?

Jacqueline Cramer (voorzitter Bouwakkoord Staal) in gesprek met:

Daphne Deckers (business unit director, Hillebrand ASK Romein) • Sabine Delrue (Director Cities & Transport, ARUP) • Cor van Dijken (specialist circulaire economie / directeur, Stichting Building for Good) • Kees Gerretse (Commercial Director BU IJmuiden, Tata Steel Nederland) • Vincent Gruis (hoogleraar Housing Management, TU Delft) • Thijs Huijsmans (senior-adviseur Circulair bouwen – Ontwerp & Engineering, Heijmans Utiliteit) • Dick de Jong (directeur, Overdie) • Benny Nieswaag (programmadirecteur, Rijkswaterstaat)

14.25 uur

Roundup

Jacqueline Cramer (voorzitter Bouwakkoord Staal)

—–

14.30 uur

StudentenSTAALprijs 2022

Presentatie inzendingen en nominaties en bekendmaking winnaars van de jaarlijkse prijs voor ‘gestaald’ afstudeerwerk aan TU’s, Academies van Bouwkunst en HBO’s.

Maurice Hermens (juryvoorzitter)

15.15  uur

Alleen integraal is niet meer voldoende

Oeuvre-lezing • Ook al heeft hij de bureauleiding bij ABT onlangs overgedragen aan de jongere generatie, Walter Spangenberg blijft voorgoed verbonden aan het gedachtengoed van het integraal ontwerpen. Ga in een zo vroeg mogelijke ontwerpfase de samenwerking aan met andere ontwerp- en uitvoeringsdisciplines en continueer die samenwerking in alle fasen van het bouwproces. Zo zorg je samen voor een optimale afstemming van constructie, architectuur, bouwfysica en installatietechniek. En uiteindelijk voor een optimaal functionerend, efficiënt, duurzaam en gezond bouwwerk en blije opdrachtgevers en gebruikers. Basis-premisse voor een geslaagd integraal proces is wel dat elke betrokken professional over de (aangenomen) grenzen van het eigen vakgebied heen weet te stappen, niet hangt aan tradities, afstand neemt van opgedrongen trends en openstaat voor alternatieve visies, concepten en materialiseringen die het integrale eindresultaat ten goede komen. In deze dynamische tijd blijkt integraal ontwerpen een noodzakelijk startpunt. De opgaven worden echter complexer met een grotere interactie naar de omgeving. Wat betekent dit voor onze traditioneel ingerichte ontwerpprocessen? Wat is er nog meer nodig voor een geslaagd project? (Foto: Rechtbank Amsterdam, Kaan Architecten, ABT, © Fernando Guerra)

Walter Spangenberg (v/h. senior-partner en -adviseur ABT/Oosterhoff)

15.45 uur

Hackathon@Staalbouwdag 2022

Bekendmaking van de winnaar van de Hackathon 2022

door de jury: Gijs Joosen (architect en leading professional parametric design Royal HaskoningDHV) • Arjan Habraken (directeur SIDstudio) • Jan Krielaart (technisch directeur Hillebrand ASK Romein) • Ronald Wenting (RO; adviseur ABT)

.

16.00 uur

Nationale Staalprijs en Nationale Duurzaamheidsprijs Staal 2022

Presentatie inzendingen en nominaties en bekendmaking winnaars van de tweejaarlijkse prijs voor stalen bouwprojecten.

door juryleden: Daphne Deckers (Hillebrand ASK Romein) • Egbert-Jan Rots (Rots Bouw) • Otto Kettlitz (Nieman-Kettlitz Gevel- en Dakadvies) • Cor van Dijken (Building for Good/adviesbureau COR) • Wico Ankersmit (Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland)

met introductie door: Bart Simonse (Kersten – sponsor Nationale Staalprijs)

17.00 uur

Netwerken en borrel

op expo Staalbouwdag

18.30 uur

Einde

Organisatie: