Congres 2011

Tijdens het congres van de Nationale Staalbouwdag 2011 (6 oktober) presenteerden professionals uit de brede Nederlandse bouw u de laatste belangwekkende ontwikkelingen in en voor het ontwerpen en bouwen met staal. De voordrachten waren ondergebracht in de themasessies: ‘Duurzaamheid en kansen’, ‘Ontwikkelingen in techniek’ en ‘Architectuur en ontwerp’. Het verbindende motto: ‘Staal: Duurzaam Sterk!’.

Click op de sprekersnaam om de presentatie te downloaden.


Programma
10.00 Ontvangst met thee en koffie

10.40 Welkomstwoord en jaarrede
Hans van Pelt (voorzitter bestuur Bouwen met Staal)

Keynote speech
10.50 De staalindustrie anno 2011
Adriaan Vollebergh (Director Sales & Marketing Tatasteel)

THEMASESSIE ʻDUURZAAMHEID EN KANSENʼ

11.10 Concentrated Solar Power; een bak met staal!
Ingmar van Dijk (Central Engineering NEM)
11.25 Revolt House
Patrick Teuffel (TU Delft)
11.40 EN15804 (de duurzame Europese norm voor bouwproducten)
Chris Hamans (Voorzitter werkgroep Environment CEPMC)
11.55 Staaldata van het constructieproces
Rik van Thiel (voorzitter SNS)
12.10 De duurzaamheid in de wetenschap
Michiel Haas (TU Delft en Nibe)

12.25 Pauze

12.45 Studentenlezing
U-Dispuut (TU Delft)

13.00 Uitreiking StudentenSTAALprijs 2011
Jan Pesman (voorzitter jury en architectenbureau cepezed)

THEMASESSIE ʻONTWIKKELINGEN IN TECHNIEKʼ
13.45 Krachtswerking (Eurocode 0, Eurocode 1 en Eurocode 3)
Bert Snijder (TU Eindhoven)
14.00 Ontwerpen van stalen bogen op kip
Roel Spoorenberg (TU Eindhoven)
14.15 BIM, the next step!
Jeroen Coenders (TU Delft en Arup Amsterdam)

14.30 BIM, the next step! (2)
Rene Dorleijn (Movares)

Keynote speech

14.45 Crash course innoveren
Wouter Pijzel (Directeur Nederlandse Orde van Uitvinders)

THEMASESSIE ʻARCHITECTUUR EN ONTWERPʼ

15.15 Kantoorgebouw Le Carrefour
Hans Schepman (VVKH Architecten)
15.30 Stadskantoor Leyweg
Michel Schamp (Aronsohn Raadgevende Ingenieurs)
15.45 Pauze
16.30 Museum aan de Stroom
Rudi Roijakkers (ABT Antwerpen)

16.45 Stadskantoor Utrecht
Dirk Jan Postel (Kraaijvanger • Urbis Architecten)

17.00 Borrel