CONGRES 2021 – Theaterzaal

Middagvullend congres met inleidingen en paneldiscussies rond de thema’s:

  • infrastructuur: duurzaam vernieuwen
  • constructieve veiligheid: goed gekeurd
  • duurzaamheid: groen bouwen met staal

Het congres vindt plaats in de Theaterzaal van Theater Amsterdam. De zaal biedt plek aan maximaal 750 personen. Het congres wordt tevens live gestreamd.

CONGRESPROGRAMMA

laatst bijgewerkt: 22-09-2021

13:00 uur

Welkom op de Staalbouwdag 2021

Rob Stark (Voorzitter bestuur Bouwen met Staal)

13:10 uur | Lezing

De staalprijzen de baas?

Sinds begin dit jaar zitten de prijzen van stalen halffabrikaten flink in de lift, in Nederland en in Europa als geheel. Het oplopen van de staalprijzen zit ‘m vooral in de forse toename van de Europese vraag naar staal, vooral vanuit de automobielindustrie, nu de nationale economieën in Europa zich ontworstelen aan de coronacrisis. De oplopende staalprijzen zetten echter de marges van staalhandelsondernemingen en staalconstructiebedrijven onder de druk. Meer en meer zien zij zich genoodzaakt de hogere materiaalprijzen door te berekenen aan hun klanten. Hoe is de opwaartse trend van de staalprijzen te stuiten? Kan import van staal van buiten Europa soelaas bieden of komt dan het ‘level playfield’ voor de staalindustrie binnen Europa in gevaar? Ondertussen is ook nog steeds sprake van overcapaciteit in de Europese industrie. Hoe valt dit te beteugelen?

Madeline Buijs (Sectoreconoom Bouw en Real Estate, ABN AMRO)

13:30–14:45 uur

Thema • Infrastructuur: Duurzaam vernieuwen

voorzitter: Harald Versteeg (De Bouwcampus)

host: Frank Maatje (Directeur Bouwen met Staal)

13:30 uur | Intro

Duurzaam vernieuwen

Harald Versteeg (De Bouwcampus)

13:35–14:25 uur

Laat Van Brienenoord maar schuiven

De Brienenoordbruggen maken al decennia lang deel uit van een van de drukste verkeerscorridors van Nederland. Naar schatting 230.000 voertuigen gaan dagelijks over de Eerste van Brienenoordbrug (bouwjaar 1965) en de naastgelegen Tweede van Brienenoordbrug (1990). De komende jaren laat Rijkswaterstaat de twee stalen bogen, beweegbare delen en bedieningssystemen aanpakken. Op een even bijzondere als duurzame wijze….

13:35 uur | Lezing

Laat Van Brienenoord maar schuiven: de vernieuwingsopgave

Henrik Hooimeijer (Directeur Techniek en Technisch Management, Rijkswaterstaat)

13:55 uur | Lezing

Laat Van Brienenoord maar schuiven: vernieuwing in ontwerp en uitvoering

Daan Tjepkema (Associate, ARUP)

14:25 uur | Panel

Duurzaam vernieuwen, hoe gaan we dat doen?

Rijkswaterstaat (maar ook ProRail, provincies, gemeenten) staat voor de veelomvattende opgave om veel naoorlogse verkeersbruggen (waaronder de Van Brienenoordbruggen) te verjongen. Het renoveren dan wel vervangen moet zo efficiënt mogelijk verlopen, met zo weinig mogelijk storingen en hinder voor het verkeer. Maar het proces en product dienen vooral ook duurzaam te zijn. Is de vernieuwende ontwerp- en uitvoeringsmethodiek, bedacht voor de Van Brienenoordbruggen in de A16, kansrijk voor andere bestaande bruggen? Kan daarmee, op termijn, een nationaal systeem in het demonteren, renoveren en herplaatsen van stalen bruggen ontstaan, een milieusparende ‘gesloten kringloop’ van stalen bruggen.

met:

Henrik Hooimeijer (Rijkswaterstaat) • • • • Daan Tjepkema (ARUP) • • • • Gijs Kaashoek (Directeur Operations, HSM) • • • • Wessel Helmens (Directeur Solutions & Innovations, Mammoet) • • • • Pieter van Lierop (Sectorhoofd Stalen & Beweegbare Kunstwerken, Iv-Infra) • • • • Joris Smits (Directeur, Ney & Partners Nederland, en Associate Professor Bridge Design, TU Delft)

o.l.v. Harald Versteeg

14:45 uur | Pauze

14:50–15:30 uur

Thema • Constructieve veiligheid: Goed gekeurd

voorzitter: Michiel Horikx (Lector Constructieve Veiligheid, Hogeschool van Amsterdam)

host: Marco Pauw (Projectleider / hoofdredacteur vakblad, Bouwen met Staal)

14:50 uur | Lezing

Constructieve veiligheid van A tot Z

De instorting van een deel van het tribunedak in augustus 2019 blijft in de nagedachtenis, maar het AZ-stadion heeft inmiddels een behouden doorstart gemaakt met nieuwe overkappingen boven alle bestaande tribunes. Op een hoogte van zo’n 17 tot maximaal 22,5 m boven het maai-/voetbalveld fungeert een megatruss als drager van het dak van de hoofd-/VIP-tribune. De andere drie tribunedaken rusten op grote kraanspanten (9 m h.o.h.) in combinatie met een uitkragende ligger van 30 m. De grootste gemene delers van de constructies? Robuust, degelijk, veilig.

Mark Spanenburg (senior-adviseur BAM Bouw en Techniek)

15:10 uur | Panel

Goed geregeld?

Voortaan dienen grote gebouwen waar veel mensen samenkomen, zoals (voetbal)stadions en theaters, periodiek te worden gekeurd op constructieve veiligheid. Deze wettelijk verplichte APK geldt voor gebouwen met constructies in gevolgklasse 3 (CC 3). Voor naleving van de verplichting is de eigenaar van het gebouw verantwoordelijk. De gemeente dient erop toe te zien dat de eigenaar die verantwoordelijkheid nakomt. Voor de keuring moet een onafhankelijk expert worden ingeschakeld. Een eenduidige methode is/wordt vastgelegd in de NTA (Nederlands Technische Afspraak) keuring constructieve veiligheid, die zal worden aangewezen vanuit het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (de beoogde opvolger van het huidige Bouwbesluit).

Is met de APK en NTA de constructieve veiligheid van gebouwen in de gebruiksfase afdoende geborgd? Wat moeten óf kunnen professionele opdrachtgevers, ontwerpers, bouwers en verwante disciplines binnen de (staal)bouw hieraan bijdragen? Welke rol is hier weggelegd voor de hoofdconstructeur? En op welke vlakken verdient de constructieve veiligheid in de ontwerp- en uitvoeringsfase (nog altijd) verbetering?

met:

Frans Bijlaard (Emeritus-hoogleraar staalconstructies, TU Delft, Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen) • • • • Erik Middelkoop (Associate Director Industry & Buildings, Royal HaskoningDHV) • • • • Mark Spanenburg (Senior-adviseur BAM Bouw en Techniek) • • • • Dick Stoelhorst (Voorzitter stichting Kennis Portaal Constructieve Veiligheid)

o.l.v. Michiel Horikx

15:30 uur | Pauze

15:40–17:00 uur

Thema • Duurzaamheid: Groen bouwen met staal

voorzitter: Marten Klein (directielid Ingenieursbureau Amsterdam)

host: Jan-Pieter den Hollander (projectleider Duurzaamheid, Bouwen met Staal)

15:40 uur | Intro

Groen bouwen met staal

Marten Klein (Ingenieursbureau Amsterdam)

15:50 uur | Keynote Lezing

Naar 0 in 2050

Afvang en hergebruik van afvalstoffen als alternatief voor primaire grondstoffen, efficiënter brandstofgebruik, inzet van groene koolstof en groene waterstof ter vervanging van fossiele koolstof, geen poederkolen maar biokolen uit afvalhout. Met speciale R&D-projecten als Stellanol en Torero en voortdurende vernieuwing van het bestaande productieproces is Europa’s grootste staalfabrikant hard op weg om per 2050 klimaatneutraal te opereren.

Olivier Vassart (Chief Executive Officer Steligence, ArcelorMittal)

16:20 uur | Intro

Staalbouwakkoord

Vanaf 2030 minimaal 55 procent minder uitstoot van CO2 en 50% minder gebruik van primaire abiotische grondstoffen. Dat willen de EU en de Nederlandse overheid voor de vaderlandse bouw en infrastructuur. Om uiteindelijk in 2050 geheel CO2-neutraal en 100% circulair te zijn. De staalbouwketen in Nederland wil dat ook. De collectieve uitgangspunten, doelen, strategie en beoogde resultaten voor reductie van CO2-emissie en inzet van primaire grondstoffen in de keten worden vastgelegd in het Staalbouwakkoord.

Hans Schepers (Directeur, Tata Steel Building Systems Nordic, en coördinator Staalbouwakkoord) & Jan Pieter den Hollander (Bouwen met Staal)

16:40 uur | Panel

Staalbouwakkoord

De staalbouwketen gaat voor groen bouwen met staal, zo zal ook het Staalbouwakkoord gaan bevestigen. Welke rol spelen de verschillende schakels om de ambitieuze klimaatdoelen van de keten te bereiken? Hoe liggen de verantwoordelijkheden, hoe delen we verantwoordelijkheden? Hoe managen en meten we de voortgang? Wat hebben we al bereikt, wat is het ‘low hanging fruit’, wat zijn de big challenges?

met:

Albert Manenschijn (Strategisch adviseur Technisch Management, Rijkswaterstaat • Menno Rubbens (directeur/eigenaar cepezedprojects) • • • Hans Schepers (Tata Steel) • • • • Rob Stark (directlid IMd Raadgevende Ingenieurs)

o.l.v. Marten Klein (Ingenieursbureau Amsterdam)

17:00 uur

Slotwoord

Frank Maatje (directeur Bouwen met Staal)

17:10 uur | Einde congres

Het gehele congres wordt live uitgezonden en opgenomen. De opnamen zijn na de Staalbouwdag terug te kijken op het YouTube-kanaal van Bouwen met Staal.