Brochures/expowanden

Eigen brochures/flyers/gadgets/expowanden/rollupbanners kunnen alleen buiten uw stand om geplaatst/uitgedeeld worden wanneer dit onderdeel van uw expo-pakket is en nadrukkelijk met toestemming van de organisatie is besproken.

Dit betekent dat u bijvoorbeeld uw brochure/flyer/gadget expowanden/rollupbanners niet op of naast praattafels en zitjes in de gangpaden mag plaatssen/leggen en/of flyers/brochures ed. niet op auto’s van de bezoekers mag achter laten.

Let op: bij overschrijving van deze regel zal de organisatie alsnog een tarief van € 5.000 in rekening brengen (waarde exposure verhoogd met boete)!