Frieslijst

Uw bedrijfsnaam zal op een frieslijst aan de zijkant van uw stand worden geplaatst. U kunt uw bedrijfsnaam aanleveren via

U dient goed onderscheid te maken in hoofdletters ed. Rechtsvormen (BV, etc) worden NIET opgenomen.

Uiterste inzenddatum 8 september 2017

 

Your company name will be placed on a fascia board on the side of your booth. You can send your companyname to . You must make a clear distinction in capitals ed. Company forms (Ltd, etc) are NOT included.
Deadline delivery date: 8 September 2017