Op/afbouw reglement

Tijdens de op- en afbouw mag u niet met de auto de hal in.

Het is niet toegestaan (dubbelzijdig) plakband op de wanden te plakken. U draagt zelf zorg voor haken/touw om posters e.d. op te hangen.

Bij onherstelbare schade zijn wij genoodzaakt € 55,- per standbouwwand in rekening te brengen.

Indien u gaat zagen en/of verven is het voor ons van belang dat u er plastic onderlegt i.v.m. de vloerbedekking. U dient zelf voor deze materialen te zorgen.

Tijdens de opbouw van uw stand dient u er zelf voor te zorgen dat uw standvloer schoon blijft.

U neemt zelf vuilniszakken mee. U dient hier uw klein vuil in te deponeren en aan het eind van de dag in het gangpad te zetten. Ook tijdens de oplevering dient u ervoor te zorgen dat uw standplaats schoon en netjes achtergelaten wordt. Wanneer er niet aan dit verzoek wordt voldaan, worden er schoonmaakkosten in rekening gebracht.

Gedurende de op- en afbouwdagen is de exposant zelf verantwoordelijk voor de afvoer van grof afval, hiervoor biedt Hangaar2 geen faciliteiten. Mocht u grof afval laten liggen, dan brengen wij hier achteraf € 10,- per kilo in rekening.

Voor eventueel achtergebleven pallets wordt € 75,- per pallet doorberekend.

Indien u uw kinderen meeneemt tijdens de op- en afbouw willen wij u erop attenderen dat u uw kinderen nauwlettend in de gaten houdt i.v.m. de veiligheid.

Tijdens de opbouw-, beurs-, en afbouwdagen zijn huisdieren verboden.