Uw bedrijfsnaam zal op een frieslijst aan de zijkant van uw stand worden geplaatst. U kunt uw bedrijfsnaam aanleveren via SVP Sfeerbeheer, Sam Pappot, telefoon +31 (0)6 24779497, email ">. Maak hierbij duidelijk onderscheid tussen hoofd- en kleine letters. Rechtsvormen (zoals BV) worden NIET opgenomen.
Uiterste inzenddatum 9 september 2019.

Your company name will be placed on a fascia board on the side of your booth. You can send your companyname to SVP Sfeerbeheer, Mr. Sam Pappot, telefoon +31 (0)6 24779497, email ">. You must make a clear distinction in capitals etc. Company forms (Ltd, etc.) will NOT be included.
Deadline delivery date: 9 September 2019.