Tijdens de Nationale Staalbouwdag is gratis WiFi voorhanden voor alle exposanten. De login-gegevens zijn vermeld op bordjes  boven de beursvloer en in het welkom-informatie formulier dat ‘s ochtends in elke stand wordt uitgereikt.