Voor de Nationale Staalbouwdag worden verschillende mediatypen en -kanalen ingezet. Door middel van redactionele aandacht, advertenties en banners worden het congres, de beursprojecten en seminars onder de aandacht gebracht van een breed publiek.

Er bestaat echter nog al wat onduidelijkheid over welke vakbladen betrokken zijn bij de Nationale Staalbouwdag. Velen van u worden benadert door diverse uitgevers die een Staalbouwdag special maken waarin u kan adverteren, al dan niet in combinatie met een artikel/bedrijfsprofiel, banner en social media.

Let op! Op de Nationale Staalbouwdag wordt alleen ons eigen vakblad Bouwen met Staal uitgereikt aan alle bezoekers. Er liggen dus GEEN ANDERE vakbladen op de Nationale Staalbouwdag en bezoekers krijgen deze dus ook niet te zien. Wees hierin voorzichtig!

Het staat uitgevers vrij om een special uit te brengen. Een voorbeeld hiervan is het blad ‘Beton & Staalbouw’ die jaarlijks een Staalbouwdag special uitbrengt. Bouwen met Staal heeft geen samenwerking met deze uitgever omtrent een special en dit blad zal dan ook niet op de Staalbouwdag liggen.

Wilt u wel alle bezoekers bereiken middels een advertentie, adverteer dan in de Bouwen met Staal editie. Het vaktijdschrift is de officiële Hoofd Mediapartner van de Nationale Staalbouwdag op 8 oktober. Deze beursspecial verschijnt in een extra hoge oplage van totaal 6.800 stuks: tijdens het event worden 1.500 exemplaren bij de ingang aan alle bezoekers verstrekt en via de post ontvangen 5.300 abonnees tegelijkertijd deze special.

Wij werken echter met één echte hoofdmediapartner: het vakblad Bouwen met Staal. Tegelijkertijd met het event brengt het vakblad Bouwen met Staal de enige echte Staalbouwdag special uit en alleen dit vakblad ligt in de folderrekken en wordt uitgedeeld aan alle bezoekers.