Per gereserveerde stand beschikt u over een achterwand op een gespannen doek om een persoonlijke illustratie op te maken. Deze persoonlijke achterwand wordt kosteloos voor u vervaardigd (is bij de prijs van uw stand inbegrepen). U dient zelf zorg te dragen voor aanlevering van een opgemaakt bestand. Formaten:

  • 1x stand: zichtdoek is 300 cm breed bij 290 cm hoog.
  • Dubbele stand: zichtdoek is 650 cm breed bij 290 cm hoog.
  • Drie dubbele stand: zichtdoek is 1050 cm breed bij 290 cm hoog.

Op dit formaat dient het ontwerp ook te worden aangeleverd (geen overloop/afsnede).

Aanleveren op 150 dpi bij 10% opmaak, tekst omzetten naar lettercontouren en in een CMYK PDF (zie onderstaande aanleverspecificaties) bij SVP Sfeerbeheer, Sam Pappot, telefoon +31 (0)6 24779497, email ">
Desgewenst kan het verantwoordelijke bureau SVP Sfeerbeheer het opmaken van deze PDF tegen betaling voor u verzorgen.

Harde uiterste aanleverdatum materiaal t.b.v de achterwand: vrijdag 9 september 2019!

Bij niet tijdig aanleveren gaan wij er van uit dat u geen gebruik maakt van dit doek: uw stand zal slechts een witte achterwand bevatten.

Desgewenst kan SVP Sfeerbeheer uw achterwand professioneel opmaken ad € 285 (excl btw).

Uw contactpersoon m.b.t. het aanleveren van uw certified PDF cq. vragen/opmaak regelen: SVP Sfeerbeheer, Sam Pappot, telefoon +31 (0)6 24779497, email ">

English

Please deliver your design for the background of your booth to SVP Sfeerbeheer, Sam Pappot, telefoon +31 (0)6 24779497, email ">
For the various formats of the background, see the Dutch text above. Please deliver the design as a PDF at 150 dpi, at 10% layout. Transfer the texts to lettercontours. Use CMYK-colours (no PMS or RGB) and do not use layers. These specifications concern use of Adobe Photoshop CS6 or lower. Specifications for other designsoftware are given below (in Dutch).

Deadline delivery date: 9 September 2019!

Specificaties aan te leveren printbestanden

De volgende bestandsformaten kunnen we verwerken

Adobe Photoshop CS6 of lager:
• .tiff, .eps, .pdf of .jpg bestanden
• Formaten op schaal 10%
• RGB of CMYK (Geen PMS kleuren)
• Geen lagen in het bestand (Flattened)
• Elk te printen item in een apart bestand voorzien van een logische bestandsnaam.

Adobe Illustrator CS6 of lager:
• .eps, .ai of .pdf bestanden
• Formaten op schaal 10%
• CMYK (PMS kleuren niet omzetten)
• Alle geïmporteerde foto’s bijleveren of volledig invoegen
• Fonts omzetten naar outlines of volledig invoegen
• Elk te printen item in een apart bestand voorzien van een logische bestandsnaam.

Hoge resolutie PDF
• Geen overdruk
• Formaten op schaal 10%
• Fonts omzetten naar outlines of volledig invoegen
• Netto formaat in de trimbox
• Overlap in de bleedbox
• PMS kleuren niet omzetten naar CMYK
• Transparantie hoeft niet afgevlakt te worden
• Elk te printen item in een aparte pdf voorzien van een logische bestandsnaam.

Als u een bestand, gemaakt in een ander programma of formaat wilt aanleveren, verzoeken wij u vooraf met ons te overleggen om onverwachte printresultaten en andere problemen te voorkomen.

Resolutie
Afhankelijk van de toepassing en de zichtafstand hanteren wij verschillende normen voor de te gebruiken resolutie van foto’s en bestanden:

  • Voor een toepassing buiten: een minimale resolutie van 36 ppi, maar bij voorkeur 70 ppi. 36 ppi geeft een acceptabel resultaat vanaf een zichtafstand van enkele meters. 70 ppi geeft van dichtbij al een goed resultaat.
  • Voor een toepassing binnen: een minimale resolutie van 70 ppi, maar bij voorkeur 100 ppi. 70 ppi geeft een acceptabel resultaat vanaf een zichtafstand van enkele meters. 100 ppi geeft van dichtbij al een goed resultaat, maar bij voorkeur 150 ppi.

Houd er rekening mee dat deze waardes gelden voor het eindformaat. Bij een bestand dat bijvoorbeeld op 10% opgemaakt is, zouden de bovenstaande waardes vermenigvuldigd moeten worden met 10. (bijvoorbeeld bij schaal 1:10 resolutie 700 ppi = 70 ppi in het eindresultaat.)

Maatvoering
Wij houden standaard de breedte X hoogte in centimeters aan. Het door u bestelde formaat in de order zal uitgeleverd worden. Bestanden die niet overeenkomen met het gevraagde formaat, maar wel in de goede verhoudingen of met een kleine afwijking zijn aangeleverd worden automatisch door ons tot het juiste formaat geschaald; is dit niet de bedoeling dient u dit duidelijk te vermelden.

Kleuren
U kunt aanleveren in CMYK of RGB, maar onze printers werken volgens het CMYK principe. Dit betekent dat ook PMS kleuren opgebouwd worden in CMYK en zo goed mogelijk benaderd worden, maar sommige kleuren zijn moeilijker te benaderen met CMYK. Wilt u van tevoren een proefje ontvangen dan kan dat uiteraard. We raden af om transparanties of overdruk te gebruiken om onverwachte en ongewenste effecten te voorkomen.

Zwart
Zwart wordt opgebouwd uit CMYK. Bij aanlevering van 100% zwart (K) zal de de hoeveelheid inkt van elke kleur worden bepaald door ons colormanagementsysteem. Als u een bestand aanlevert waarin het zwart is opgebouwd dan doen wij niets aan deze CMYK waardes.

Kleurverloop
Bij langgerekte verlopen kan er streepvorming in de print voorkomen. Dit is geen fout van de printer, maar de opbouw van het verloop. Dit komt doordat kleurverlopen in de file worden opgebouwd uit maximaal 256 tinten.
Bij sommige kleuren kan dit effect meer opvallen dan bij andere kleuren. De beste resultaten worden behaald door het verloop aan te leveren in vectoren.

Kleurreferentie
Wij proberen uiteraard altijd om de door u aangeleverde referentie zo goed mogelijk te benaderen, echter kunnen de kleuren iets afwijken door de limieten binnen het kleurbereik van de printer of beperkingen van materialen. In bepaalde gevallen kunnen kleuren afwijken door bijvoorbeeld uw lokale kleurinstellingen of een niet gekalibreerde monitor. Wilt u vooraf een proef ontvangen dan kan dat uiteraard.