Algemene informatie

Nationale Staalbouwdag - Onder de aandacht bij studenten

Bouwen met Staal haalt, in samenwerking met deelnemende bedrijven, ook in 2013 weer zo’n 300 studenten Civiele Techniek en Bouwkunde naar de Nationale Staalbouwdag. Voor de student een uitgelezen kans voor een nadere kennismaking met de ontwerp- en bouwpraktijk. Voor de deelnemende bedrijven zoals ingenieursbureaus, detacheerders en staalconstructiebedrijven, een mooie gelegenheid om de talenten van de toekomst voor zich te winnen.

Opzet

Het studentenprogramma kent in grote lijnen deze opzet:

  • alle studenten Civiele Techniek en Bouwkunde aan de TU’s en HBO-instellingen ontvangen een uitnodiging voor de Nationale Staalbouwdag. De uitnodiging gaat ook naar alle betrokken docenten. De dag inclusief busreis en bedrijfsbezoek is geheel gratis;
  • vanaf de onderwijsinstellingen brengen bussen de studenten en hun docenten naar het vliegveld Valkenburg en aan het einde van dag weer terug op de thuisbasis;
  • elk deelnemend bedrijf mag een bus ‘adopteren’. Medewerkers mogen meerijden met de bus. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om bijvoorbeeld een bedrijfsfilm in de touringcar te tonen of bedrijfsdocumentatie uit te delen;
  • onderweg naar de Nationale Staalbouwdag maakt de bus een tussenstop voor een bezoek aan bijvoorbeeld een staalconstructiebedrijf of een bouwproject;
  • bij aankomst op de beurslocatie krijgen de bedrijven de gelegenheid om een korte bedrijfspresentatie te houden. Uit voorgaande jaren blijkt, dat maar weinig studenten alle deelnemende bedrijven kennen;
  • deelnemende bedrijven krijgen de gelegenheid om met studenten individuele gesprekken aan te gaan. Daarbij kunnen stageplekken of het uitwerken van een afstudeeropdracht bij het bedrijf naar voren komen;

 

De studenten kunnen zich vooraf inschrijven voor bedrijven, waarin zij vooral geïnteresseerd zijn. Ook kunnen zij andere onderdelen van de Nationale Staalbouwdag bijwonen, zoals lezingen in de congreszaal, de Lunchlezingen voor Civielers, de Masterclass door studieverenigingen en één van de seminar.

Meer informatie voor bedrijven: download hier de brochure