Van Rossum

Van Rossum Raadgevende Ingenieurs is een onafhankelijk ingenieursbureau, waarvan de directeuren ook de partners zijn. Van Rossum is opgericht in 1953. Het bedrijf heeft een lange traditie op het gebied van constructieve en civieltechnische adviezen voor uiteenlopende projecten.

Filosofie
Van Rossum is veel meer dan een constructeurs bureau. Wat ons interesseert, is het waarmaken van ambities en deze in overeenstemming brengen met het beschikbare budget. Daarom bestaat ons werk ook uit regisseren; de schakel vormen tussen de opdrachtgever, de gebruikers, de architect, het projectmanagement en de overige adviseurs. Om tot een optimaal resultaat te komen, moeten we als constructeurs kennis hebben van alle bouwdisciplines. Alleen zo zijn we in staat uiterst scherp te construeren en maken we het mogelijk dat er creatief ontworpen kan worden. We noemen dat zelf ‘economisch construeren’, het in de beginfase al neerzetten van een helder economisch constructief concept dat de realiseerbaarheid van een project garandeert.

Waar staan we voor?
Onze organisatie is gebaseerd op het werken met vaste relaties. Er is vaak sprake van dedicated partnerships. Daarbij is kwaliteit het belangrijkste criterium. Vaste samenwerkingsverbanden dragen bij aan deze kwaliteit. Wij richten ons op integraal duurzaam ontwerpen en denken proactief mee en zijn zeer innovatief. We houden van transparant communiceren en zijn pragmatisch met een oog voor detail.

Naast constructieadviseur en/of civieltechnisch adviseur, zien wij ons graag als stimulator binnen een project. Het aandragen van creatieve oplossingen binnen ons eigen vakgebied en het vakgebied van de overige adviseurs, vinden wij belangrijk.

Meer weten: www.vanrossumbv.nl

VR_raadgevende_ingenieurs