Thema 2017

360º Staal

De Nederlandse bouw beleeft de transitie van de traditionele manier van ‘lineair’ bouwen met snelle afdanking van gebouwen, constructies en materiaal naar ‘circulair’ bouwen waarbij gebouwen, constructies en materialen zoveel mogelijk en zo lang mogelijk in de kringloop blijven.
Circulair bouwen is bouwen op basis van aanpasbaarheid en hergebruik van gebouwen en constructies.

Circulair bouwen leidt tot flexibele en adaptieve gebouwen en civiele werken met alle perspectief op een langere economische levensduur en alle potenties voor hergebruik ten behoeve van andere gebruiksdoeleinden of functies in de toekomst (renovatie en transformatie). Daarnaast kunnen deze gebouwen gemakkelijk en zonder (milieu)schade uit elkaar, zodat de oorspronkelijke bouwdelen herbruikbaar zijn in andere projecten (demontage en remontage). Bovendien zijn circulaire bouwmaterialen gerecyclede materialen die zich ná gebruik wederom lenen voor recycling.
Zo blijven gebouwen, constructies en materialen zoveel mogelijk en zo lang mogelijk in de kringloop.

Staal beschikt over uitstekende papieren voor circulair bouwen. Immers, staalconstructies zijn 100% adaptief, 100% demontabel en 100% recyclebaar. Deze bekende karakteristieken op zich zijn echter niet voldoende om de omslag naar circulair bouwen met staal succesvol te maken. Een circulair gebouw vraagt ook om een, soms radicaal, andere benadering van het ontwikkelen en programmeren, ontwerpen en uitvoeren, beheer en onderhoud, financieren, organiseren en samenwerken. Een draai van 360º: van inversable naar reversable, van assembly naar disassembly, van use naar reuse.

Hoe we met staal die draai maken en dikwijls al hebben gemaakt, komt uitgebreid over het voetlicht tijdens de Nationale Staalbouwdag 2017. Onder het motto 360º Staal spreken professionals uit de staalbouwbranche en verwante sectoren zich uit over de mogelijkheden en kansen, onder meer aan de hand van circulaire concepten en projecten.

Het evenement belooft een dagvullende vakexpo met presentaties van zo’n 60 bedrijven en organisaties, seminars voor architecten en constructeurs, het Staalbouwpaviljoen en een plenair congres met onder meer de uitreiking van de jaarlijkse StudentenSTAALprijs en de tweejaarlijkse Benelux Trofee voor Thermisch Verzinken.