Congresthema’s 2016

motto: Smart Steel

Ochtendthema BIMmen

BIM_steel-frame-construction-2013-08-05_143007

Een BIM is, kort gezegd, een digitale representatie van de fysieke en functionele kenmerken van een bouwwerk met een interactieve werking. Werken met een BIM in de bouw – het BIM-men – is een geïntegreerd proces waarbij alle disciplines (van opdrachtgever, architect en constructeur tot en met installateur, aannemer, toeleveranciers en gebouwbeheerder) een bouwwerk in zijn geheel digitaal ontwerpen, dimensioneren, detailleren, voorbereiden op de uitvoering, inspecteren en onderhouden; gedurende de gehele lifecycle.

Dit gebeurt aan de hand van één 3D-model. Hieraan is alle informatie gekoppeld over de opbouw, afmetingen, samenstelling en eigenschappen van de verschillende onderdelen (de ‘objecten’). Aan dit informatiemodel kunnen de verschillende partijen hun gegevens toevoegen en onderling gegevens uitwisselen via ‘open standaarden’ ofwel ‘uitwisselformaten’ zoals DXF en IFC. Elke partij maakt gebruik van ‘BIM-proof’-software om informatie uit het model te halen en de eigen informatie – bijvoorbeeld constructieberekeningen – in het model in te voeren.

Hiermee is de informatie in één keer beschikbaar voor alle betrokkenen in het project. Ook wijzigingen op eerder geleverde informatie (bijvoorbeeld andere doorsnedeafmetingen of materiaaleigenschappen bij constructiedelen) worden centraal bewaard en zijn desgewenst ook bruikbaar voor verwante objecten.

De pluspunten van het werken met een ‘alles-in-één’ Bouwwerk Informatie Model zijn evident: sneller werken, meer doelmatig, meer transparant. Dat bevordert de onderlinge aansluiting tussen de verschillende projectfasen en -activiteiten en de afstemming tussen de projectpartners. Daarnaast worden clashes voorkomen, (faal)kosten verminderd en de bouwtijd verkort. Met uiteindelijk een betere kwaliteit van het gebouwde eindresultaat.

Juist voor de staalbouw, als typisch industriële bouwwijze, biedt BIM nieuwe kansen op het nog beter aansturen en beheersen van het proces en het verbeteren van de kwaliteit van het eindproduct. BIM maakt het mogelijk om de engineering, fabricage en werkvoorbereiding met consistente informatie te stroomlijnen. In elke fase zijn eventuele onvolkomenheden snel te herkennen, te analyseren en weg te nemen voordat de volgende fase begint.

Kortom, BIM heeft de toekomst. Maar hoe zet je BIM structureel en succesvol in om zo optimaal te profiteren van de BIM-pluspunten? Tijdens het ochtendprogramma van het congres van de Nationale Staalbouwdag delen vertegenwoordigers van diverse disciplines binnen de (staal)bouw hun kennis, expertise en leerrijke praktijkervaringen aan de hand van actuele staalbouwprojecten.

RobRoef

Uw thema-voorzitter: Rob Roef (commercieel directeur Construsoft).

Programma

 

 

 

Middagthema Smart (Steel) Industry

G_Geprinte_brug_MX3D_BallastNedam

Onder invloed van digitalisering (dataprocessing, the Internet of Things, …), integratie van ICT, nieuwe technologieën (sensor-, nano-, …), nieuwe productietechnieken (additiv manufacturing, …) en nieuwe productiemiddelen (robotisering, …) verandert het gehele proces van het engineeren, fabriceren en distribueren van producten. Oók voor de (staal)bouw. Het heet Smart Industry en resulteert in nieuwe businessmodellen en zelfs geheel nieuwe bedrijfssectoren.

Smart Industries zijn industrieën met een zeer flexibele productiecapaciteit, in termen van producten (opzet, eigenschappen, prestaties en kwaliteit), volume (hoeveelheden), timing (levertijd) en kostenefficiëntie. Bovendien is de distributieketen meer geïntegreerd en gedigitaliseerd, waardoor daadwerkelijk elke klant een product of dienst op maat kan krijgen.

Kenmerkend aan Smart Industries is dat niet langer de ‘economy of scale’ maar de ‘economy of networking’ bepaalt waar en hoe producten worden vervaardigd. Kleine series en ‘one off’s’ worden geproduceerd op de precieze specificaties van de opdrachtgever, dichtbij de opdrachtgever en (mede daarmee) in ‘no time’ geleverd. Dat vraagt om kleinere en meer flexibele productiefaciliteiten, die gebruik maken van programmeerbare robots, 3D-printers en andere geavanceerde productiemiddelen. Zo worden de kosten van de niet-standaard producten, van de vergaande custimization, geminimaliseerd. Het vraagt om een andere, on-line manier van het aanbieden van productinformatie, het verwerken van orders, het leveren van user-support. Met ándere businessmodellen en productieconcepten als basis.

De idee van Smart Industry vindt een goede voedingsbodem in ons land. Immers, Nederland is sterk in productdesign, systeemontwerp en logistiek en dat biedt alle perspectief voor een geslaagde implementatie in de industrie, óók in de staalbouwindustrie.

Hoe kan de Nederlandse staalbouw de transitie maken naar Smart Steel Industry? In de middaguren van het congres krijgt u het antwoord van ‘ervaringsdeskundigen’ die de principes van Smart Industry op dit moment in de praktijk toepassen óf de toepassingsmogelijkheden serieus aan de tand voelen.

Jos_Kleiboer_Metaalunie

Uw thema-voorzitter: Jos Kleiboer (directeur beleid Koninklijke Metaalunie).

Programma