Opdrachtgeversseminar 2012

‘Trends in projectontwikkeling’ – seminar voor opdrachtgevers

Rijksbouwmeester Frits van Dongen verwoorde ’t al eens: ‘herbestemmen wordt het nieuwe bouwen’. En met hem zijn inmiddels alle betrokkenen binnen en buiten de bouwkolom (van opdrachtgevers, ontwerpers en bouwers tot en met overheden en politiek) ervan doordrongen dat weinig doordachte sloop en nieuwbouw niet langer kan en mag. Onder invloed van de vastgoedcrisis en de structurele leegstand van bestaande gebouwen, maar ook de veranderende ruimtelijk-functionele eisen van gebruikers en de noodzaak van milieusparend bouwen en milieusparende gebouwen, is het transformeren van de bestaande voorraad – al of niet voor nieuwe functies – dé opgave geworden voor de Nederlandse bouw.

In de praktijk ziet de projectontwikkelaar zich vaak als eerste voor deze opgave gesteld. Een lastige: herbestemmen moet, maar dan wel doelmatig en economisch. De bestaande voorraad is groot, maar de bestedingsruimten zijn klein. Het marktaandeel van herontwikkelen groeit, maar de markt ‘bouw’ als geheel krimpt.

Tijdens het seminar ‘Trends in projectontwikkeling’ presenteren Delta Development, Lingotto en ENDIS hun visie op de transformatie-opgave én hun praktische strategieën en methoden, aan de hand van eigen actuele bouwprojecten en concepten. In de aanpak van de vier valt één collectieve trend te herkennen: herbestemmen van gebouwen doe je mét hergebruik van de bestaande draagconstructies, (aanvullende) nieuwbouw doe je met flexibele en herbruikbare draagconstructies. Voor een lange economische levensduur.

Voorlopig programma:

13:15 Welkom – seminarvoorzitter Josine Crone (bouwjournalist en Nationaal Renovatie Platform, NPR)

13:20 Futuformaties: herbestemming van oud-industriële gebieden en gebouwen – Erik Jan de Rooij (Lingotto)

13:40 Renoveren en optoppen portieketagewoningen: de ENDIS-aanpak – Otto van der Meulen (ENDIS – energieneutraal en duurzaam in staal)

14:00 Pauze

14:20 Durability and sustainability according to C2C and its economical benefits: businesspark 2020 (English spoken) – Owen Zachariasse (Delta Development)

14:40 Discussie o.l.v. Josine Crone

15:00 Einde

• Wilt u dit seminar bijwonen? Schrijf u hier in voor (gratis) bezoek Nationale Staalbouwdag. Geef op het formulier aan dat u naar het opdrachtgeversseminar komt. Vóór en ná het seminar heeft u alle gelegenheid om andere onderdelen van het dagprogramma mee te maken, waaronder het congres met de ochtend-themasessie ‘Perspectief voor de bouw’ en de uitreiking van de Nationale Staalprijs 2012, vanaf 15:15 uur.

• Foto’s (v.l.n.r. en v.b.n.b.): De Fabriek van Delfshaven, Rotterdam (Lingotto), ENDIS-portiekflatrenovatie (ENDIS), kantoorgebouw FOX Vakanties, Park 2020, Hoofddorp (Delta Development), interieur Kauwgomballenfabriek (Lingotto), interieur kantoorgebouw BSH, Park 2020 (Delta Development).