Special 2015

Special 2015: Epicentrum voor aardbevingsbestendig bouwen

In Groningen is de dreiging van aardbevingen groter dan werd aangenomen. De schade is op dit moment al aanzienlijk. Bij continuering van de gasproductie op het huidige niveau, zullen nog meer gebouwen en bouwwerken worden getroffen. Er is onderzoek gaande naar de analysemethodes van de impact van aardbevingen en er wordt gezocht naar praktische mogelijkheden voor preventieve versterking van gebouwen en bouwwerken.

Op de Nationale Staalbouwdag wordt hier speciale aandacht aan gegeven. Naast keynote congreslezingen over dit onderwerp en het exclusieve seminar dat in gaat op de aspecten die voor constructief ontwerpers van belang zijn (belastingen, modellering van weerstand en mogelijkheden voor versterking), zal er op de beursvloer ook een Aardbevingsbestendig Plein tot stand worden gebracht waarin participanten diverse oplossingen aanreiken voor de aardebevingsproblematiek.

Een interessant event met plein voor raadgevende ingenieurs, constructief ontwerpers, constructeurs en toezichthouders (ambtenaren van Bouw- en woningtoezicht en private bouwplantoetsers). Ook zeer interessant voor architecten, bouwkundigen, bouwkundig tekenaars, aannemers, leveranciers, opdrachtgevers, docenten en staalconstructiebedrijven.